Home / python string in list / PRACOVNÍ LIST - KROUŽKOVCI - Gymtri

PRACOVNÍ LIST - KROUŽKOVCI - Gymtri - python string in listPRACOVNÍ LIST - KROUŽKOVCI
© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005 • www.fraus.cz • Kopírování povoleno (upraveno)
(správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak)

1. Doplň pojmy do schématu:

opaskovci mnohoštětinatci kroužkovci máloštětinatci pijavice

2. Název skupiny kroužkovci je odvozen od:
a) dvou kroužků v hlavové části živočichů
b) stejnoměrně článkovaného těla
c) schopnosti živočichů stočit své tělo do kroužku
d) toho, že v půdě vytvářejí kruhovité otvory

3. Pohyb kroužkovcům umožňují:
a) zakrslé končetiny, které na první pohled nejsou vidět
b) drápky na spodní straně těla
c) štětinky na povrchu těla a svaly pod pokožkou
d) ztvrdlé části kůže na spodní straně těla

4. Zakroužkuj pojmy či tvrzení, která patří k popisu skupiny mnohoštětinatci:

většinou mořští živočichové plíce hermafroditi

žijí v rybnících žábry oddělené pohlaví

nereidka žížala obecná pijavka koňská

5. Přiřaď živočichy k odpovídajícím tvrzením:


a) nitěnka I) lahůdka pro domorodce v tichomoří
b) afroditka II) žije v znečištěných vodách
c) palolo III) žije u břehů evropských moří

6. Doplň:
Žížala má na začátku těla ………….otvor a za ním je trávicí ………………., která prochází celým tělem a je zakončena …………….. otvorem, kterým vyvrhuje nestrávené zbytky potravy. Tím žížala přispívá k vytváření ………………. v půdě a tak zvyšuje její úrodnost.

7. Žížala dýchá:
a) celým povrchem těla
b) plícemi
c) žábrami
d) pouze hřbetní stranou těla

8. Vyber správná tvrzení: (více možností)
I) Opasek žížaly se nalézá v přední části těla.
II) Sliz z opasku usnadňuje přenos spermií a obaluje vajíčka.
III) Opaskovci nežijí ve sladké vodě.
IV) V Austrálii měří některé druhy žížal přes 3,5 metrů.

9. Uzavřená cévní soustava u žížaly je tvořena dvěma cévami:
a) přední a zadní
b) zádovou a hrudní
c) levoboční a pravoboční
d) hřbetní a břišní

10. Nervovou soustavu žížaly tvoří vzájemně propojené uzliny a nazývá se:
a) propojená
b) štaflovitá
c) žebříčkovitá
d) uzlinovitá

11. Přiřaď typy potravy k živočichům:
a) žížala I) krev ryb
b) pijavka koňská II) zahnívající části rostlin
c) pijavka lékařská III) drobní vodní živočichové
d) chobotnatka rybí IV) krev teplokrevných živočichů

12. Žížaly vylézají při dešti z půdy, protože:
a) je jim chladno
b) mají nedostatek vzduchu
c) neumějí plavat
d) se ve vodě snadněji přemisťují na vedlejší záhon

13. Vytvořte správná spojení:

|mnohoštětinatci |palolo zelený |ektoparazit ryb |
|máloštětinatci |afroditka plstnatá |rozmnožování na podzim, pohlavní buňky |
| | |pochoutkou domorodců |
|mnohoštětinatci |žížala obecná |mořský živočich, velikost až 8cm, duhové |
| | |štětiny |
|pijavky |chobotnatka rybí |tělo kruhovité se 4 páry štětinek, důležitá |
| | |pro tvorbu humusu |

14. Vyluštěte křížovku a vysvětlete pojem v tajence:

1. Jak se nazývají zduřelé články žížaly, vylučující látku tvořící kokon?
2. Jak se označují uzliny v žebříčkovité nervové soustavě?
3. Jak se jmenuje larva mnohoštětinatců?
4. Jak nazýváme vlnivý pohyb?
5. Jak se nazývá střevní řasa žížaly?
6. Jak se označují příčné spojky v nervové soustavě žížaly?
7. Jak označujeme látku proti srážení krve u pijavice?
8. Jak se nazývá nepohlavní způsob rozmnožování, při kterém dochází k rozpadu těla na články?
9. Jak označujeme organismy se 3 zárodečnými listy?

| | | | | |
|Mnohoštětinatci | | |mořští | |
| | | | | |
|Máloštětinatci | |celým povrchem | | |
| | | | | |
|Pijavky |zploštělé, bez štětin | | | |
| | | | | |

16. Určete zástupce kroužkovců:
[pic]
-----------------------
nereidka

žížala obecná

pijavka koňská


How to separate string and number in Python list? Python String split () Method Definition and Usage. The split () method splits a string into a list. You can specify the separator, default separator is any whitespace. Syntax Parameter Values. Specifies the separator to use when splitting the string. Specifies how many splits to do. More Examples