Doc for "Notificare reziliere contract model".(Page 1 of about 18 results)

"Notificare reziliere contract model"


doc ico   Contract de servicii - ANM

25.5 - Prin reziliere, în cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor contractuale de către una din părți. 25.5 – Prin acordul părţilor contractante, consemnat in …
Tag: cerere reziliere contract

doc ico   Www.imobiliare.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE-model-Încheiat astăzi _____ Între subsemnaţii: ... prin reziliere în caz de nerespectare a clauzelor contractuale, fără alte formalități și fără trecerea vreunui termen. ...
Tag: notificare reziliere contract inchiriere

doc ico   DMI 4.3 - Contract de finantare

În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate decide rezilierea unilaterală a contractului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, …
Tag: reziliere contract inchiriere model

doc ico   Firma contabilitate Cluj | Expert Contabil Cluj | contabil cluj

Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ___ ani, incepand de astazi data semnarii contractului. 4.2 . La expirarea prezentului contract partile vor putea, de …
Tag: cerere reziliere contract model

doc ico   Catre S

Contract nr. In conformitate cu prevederile art.10 alin.1, din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 234/2019
Tag: cerere de reziliere contract

doc ico   Uniunea Naţională a Barourilor din România - Baroul Cluj

4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat. 4.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face …
Tag: model reziliere contract prestari servicii

doc ico   Electricom

Catre……………………… (denumirea furnizorului actual de energie electrica) Spre stiinta:……………………………… (denumirea operatorului de ...
Tag: adresa reziliere contract

doc ico   CONTRACT DE INCHIRIERE - Model de...

CONTRACT DE INCHIRIERE Author: SECRETARIAT Last modified by: BOSS Created Date: 2/7/2009 5:53:00 AM Company: BURSAGRIROM Other titles: CONTRACT DE INCHIRIERE ...
Tag: model de reziliere contract

doc ico   CONTRACT DE INCHIRIERE AUTO - masini de inchiriat

Orice alte acte aditionale la prezentul contract se vor semna tot in atatea exemplare, facandu-se mentiune despre aceastea pe marginea contractului. Acte anexe la prezentul contract: Anexa …
Tag: cerere reziliere contract

doc ico   CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 8. Prezentul contract de închiriere poate înceta și înainte de data sus menționată prin acordul scris al ambelor părți. Art. 9. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul …
Tag: notificare reziliere contract inchiriere

doc ico   Colorful.hr

N O T I F I C A R E. Catre: dl /dna_____ privind incetarea Contractului Individual de Munca Nr. _____ din _____ Subscrisa . SC _____ SRL
Tag: reziliere contract inchiriere model

doc ico   Comuna Sacalaseni | Va multumim ca ne-ati ales!

Înregistrat la: COMUNA SĂCĂLĂŞENI. localitatea Săcălăşeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr. 87. JUD .MARAMUREŞ. cod poştal 437280, Tel/Fax 0262 289333 ...
Tag: cerere reziliere contract model

doc ico   SC RAJA SA

Cerere încetare (reziliere) contract cod F-PO-DC-01-07 ed.1 rev.0. RAJA S.A. Constanta. Directia. Comerciala. Anexa nr. 7 la procedura PO-DC-01. CERERE. INCETARE (REZILIERE) CONTRACT. de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. ... Contract de . inchiriere.
Tag: cerere de reziliere contract

doc ico   PROCEDURĂ - ANRE

contract de rețea – contract pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și/sau contract pentru prestarea serviciului de transport; ... în mod expres data încetării contractului …
Tag: model reziliere contract prestari servicii

doc ico   ACORD DE REZILIERE - Equinox

[codul fiscal al chiriaşului] În atenţia domnului [numele pesoanei desemnate să reprezinte chiriaşul] [Nr de înregistrare / data] NOTIFICARE. Subsemnatul [numele proprietarului], …
Tag: adresa reziliere contract

doc ico   ACORD DE REZILIERE - Equinox

NOTIFICARE. Subscrisa [numele firmei chiraşe], cu sediul în [adresa chiriasului], înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J __/___/___, C.U.Î. [codul de înregistrare fiscală], prin …
Tag: 340b contract pharmacy model

doc ico   Utcluj.ro

Menţionăm că modificarea / modificările nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maxima a finantarii nerambursabile prevazute prin contract si nici factorii …
Tag: 340b program contract pharmacy model

doc ico   EDS

Către ..... (denumirea furnizorului nou) Către ..... (denumirea operatorului de distribuție)
Tag: 340b specialty contract pharmacy model