Pdf for "Descarcare declaratii electronice anaf".(Page 1 of about 17 results)

"Descarcare declaratii electronice anaf"


pdf ico   Instructiuni descarcare fisiere jurnal electronic cu aplicatia …

Instructiuni descarcare fisiere jurnal electronic cu aplicatia ANAF Downloader Se instaleaza driverul DUDE si aplicatia ANAF downloader de aici : …
Tag: anaf declaratii electronice 2021

pdf ico   Instructiuni descarcare fisiere jurnal electronic cu aplicatia …

Instructiuni descarcare fisiere jurnal electronic cu aplicatia ANAF Downloader Se instaleaza driverul DUDE si aplicatia ANAF downloader de aici : …
Tag: descarca declaratii anaf 2022

pdf ico   Instructiuni descarcare soft J de validare declaratii fiscale ANAF

Versiuni noi selectate pen tru descarcare Declar atii neinstalate selectate pen tru descarcare Nu exista modificari de comçuY1ente principale sau fisiere de configurare. …
Tag: e-guvernare depunere declaratii

pdf ico   Instructiuni depunere declaratii online

Instructiuni depunere declaratii online Instructiuni depunere declaratii online Sistemul de transmitere on-line a declaratiilor fiscale, apartine Agentiei Nationale de Administrare …
Tag: portal anaf declaratii electronice

pdf ico   VANAF Depunerea on-line a declaratiilor fiscale w%w.anaf.ro …

Declaratii" prin intermediul certificatului digital calificat. Formularele electronice pot fi descårcate de pe site- ul www.anaf.ro, sectiunea „Servicii on-line", subsectiunea „Decla …
Tag: declaratia 100 anaf

pdf ico   Procedura de inregistrare a certificatului digital - DIGISIGN

La portalul ANAF. Etapele inregistrarii certificatului digital pe portalul ANAF: 1. Asigurati-va ca ati parcurs cu succes pasii pentru instalarea certificatului digital calificat pe calculatorul …
Tag: declaratii electronice anaf 2022

pdf ico   Procedura de reinnoire a certificatului digital pe portalul …

Portalul ANAF. Obs: Etapele de mai jos trebuie parcurse dupa ce ati reinnoit certificatul digital si v-ati asigurat ca ati urmat toti pasii descrisi in manualul de utilizare al …
Tag: e guvernare depunere declaratii 112

pdf ico   Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe 099

I N S T R U C Ț I U N I de completare a formularului "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul …
Tag: descarcare declaratii fiscale

pdf ico   How to renew your digital certificate to the ANAF portal

The steps for updating the registration of the digital certificate to the ANAF portal: 1. After you received your renewed digital certificate, please connect the e-Token device to your …
Tag: anaf declaratii electronice 2021

pdf ico   050

Fax E-mail Strada Nr. Bloc Sc. 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate Telefon II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. Nume, prenume/ Denumire
Tag: descarca declaratii anaf 2022

pdf ico   010

2.3. Perioada fiscală 2.3.1. Trimestrială c2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale 2. Impozit pe profit 2.2. Scoatere din evidenţă
Tag: e-guvernare depunere declaratii

pdf ico   Dec 096 2012 - ANAF

Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Sub sancţiunile aplicate faptei de …
Tag: portal anaf declaratii electronice

pdf ico   Formularul 201 - DECLARAŢIE PRIVIND VENITURILE …

Pe www.anaf.ro - De la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor – 031.403.91.60. La compartimentele de asistență a contribuabililor din cadrul Administrațiilor Finanțelor …
Tag: declaratia 100 anaf

pdf ico   CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI …

Anexa nr.3 . Agen. ţ. ia Na. ţ. ional. ă. de Administrare Fiscal. ă. CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT
Tag: declaratii electronice anaf 2022

pdf ico   091 DECLARA Ţ IE DE MEN IE DE …

Anexa nr.2 091 Număr de operator de date cu caracter personal 759 DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU ALTE …
Tag: e guvernare depunere declaratii 112

pdf ico   Anexa nr. 1 DECONT 300 DE TAXĂ PE VALOAREA …

Care : 30.1 Achiziţii de servicii intracomunitare scutite de taxă 31 TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (sumă de la rd.20 până la rd.29, cu excepţia celor de la rd. 20.1, 22.1, …
Tag: anaf declaratii electronice

pdf ico   GHID PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI CALIFICAT …

Www.anaf.ro -> Servicii on-line -> Declarații electronice -> Descărcare declarații -> Document de confirmare. • Trebuie să salvați acest document în calculator, să …
Tag: anaf declaratii electronice 112